Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Národní centrum divadla a tance

O Národním centru divadla a tance (NCDT)

Projekt Národní centrum divadla a tance (NCDT), který je ve stavební fázi financován z fondů EU (IOP 5.1.c), si klade za cíl doplnit infrastrukturu pro vzdělávání a kulturu v ČR. Investorem a garantem je Národní památkový ústav. Projekt využívá tři dosud zchátralé a zanedbané historické objekty v areálu zámku ve Valticích. Má poskytnout technologické zázemí a podporu při tvorbě v oblasti soudobého i tradičního historického divadla a tance. V jeho stavební fázi (duben 2014 – červen 2015) došlo k obnovení významných částí zámku ve Valticích – zámeckého pozdně barokního (klasicistního) divadla, zámecké zimní jízdárny a přilehlého zahradního domku. Tyto objekty jsou zapsány v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO jako integrální součást Lednicko-valtického areálu. V původní historické budově divadla byl obnoven divadelní sál pro 240 osob včetně technologického zázemí (moderní vybavení i nově vyrobená tradiční barokní mašinérie). Po těchto úpravách vznikla unikátní prostorová replika s parametry původního barokního divadla. Zimní jízdárna pojme podle aktuální dispoziční úpravy ve srovnání s divadlem i čtyřnásobný počet diváků a je proto určena pro masovější společenské a kulturní události. V blízkém zahradním domku je vybudováno technické zázemí pro někdejší jízdárnu a e-badatelna pro vzdělávací a výzkumné aktivity zaměřené na divadlo a tanec. Na projektu NCDT se významně podílí řada partnerských organizací (mj. divadla, municipality, vědecké a školské instituce).

Logo partner
Logo partner
Logo partner
Logo partner
Logo partner
Logo partner